14 ژانویه 2017
ذخیره اسناد و فرمت های مختلف در ایلوستریتور

ذخیره اسناد و فرمت های مختلف در ایلوستریتور

 درس هفتم : ذخیره اسناد و فرمت های مختلف در ایلوستریتور فرمت های مختلف فایل های تصویری فرمت یا قالب بندی یک فایل به روش ذخیره اطلاعات موجود در یک فایل گفته می شود. بطوریکه فایل های با فرمت های مختلف می توانند دارای اطلاعات ودر عین حال حجم فایلی متفاوتی باشند. یکی از عواملی که معمولاً در تعیین فرمت […]