آشنایی با illustrator

12 ژانویه 2012
آشنایی با نرم افزار ایلوستریتور

آشنایی با Illustrator CC

انواع نرم افزارهای گرافیکی تصاویری که در رایانه وجود دارند را می توان به دو دسته تصاویر برداری و تصاویر پیکسلی تقسیم بندی کرد. دستهٔ اوّل یعنی تصاویر برداری به تصاویری گفته می شود که در نرم افزار هایی مانند Freehand،Corel Draw و Illustrator ایجاد می شوند. این سری از تصاویر به دلیل اینکه ساختار آنها را بردارها و منحنی هایی تشکیل می […]